Tracimat

 

 

Tracimat is de enige erkende sloopbeheerorganisatie in Vlaanderen. Deze sloopopvolging is een vrijwillige keuze, met als doel dat breekpuin niet gecontamineerd wordt met gevaarlijke afvalstoffen. Renika kan op deze manier als geregistreerde breker bij Tracimat, het puin tegen gunstigere voorwaarden aanvaarden= LMRP (laagmilieurisico).

 

Door de publicatie van het Vlarema 6 en hieraan gekoppelde publicatie van het nieuwe eenheidsreglement (08/05/2018), met laatste wijzigingen op 3/07/2018, is er een grondige herschikking voor de verwerking van bouw- en slooppuin. Nu alle details/aanpassingen bekend zijn en we een inschatting hebben kunnen maken van de kosten kunnen wij u hierover informeren.

 

Concreet zal er vanaf 24/08/2018 een opsplitsing worden gemaakt tussen LMRP en HRMP. Dit impliceert voor onze breekwerven een verdubbeling van stockageruimte, extra analyses, extra verwerking, extra intern transport, extra administratie. Kortom bijkomende kosten die dienen verrekend te worden in de verwerkingsprijs. Hierna alvast een verduidelijking van de nieuwe situatie.

 

 

Onder Laag Milieurisicoprofiel ( LMRP) valt:

 • Puin uit selectieve sloop en infrastructuurwerken met verwerkingstoelating van een sloopbeheer-organistie. Voorlopig enkel Tracimat (www.tracimat.be). Zowel sloper als breker dienen lid te zijn van deze organisatie. De toelating dient vooraf aanvoer in ons bezit te zijn.
 • Puin afkomstig van sorteerinrichtingen die werken met een KBS (kwaliteitsborgingssysteem) conform het eenheidsreglement.
 • Puin afkomstig van een reinigingscentrum onder KBS conform eenheidsreglement
 • Afgezeefd steenpuin uit grond mits een LMRP-verklaring van een erkende bodembeheerorganisatie (Grondbank of Grondwijzer).
 • Productieafval( bvb. betonresten, natuursteen, baksteen, ...) mits contractovereenkomst met de breker
 • Bouwafval van nieuwbouw mits contractovereenkomst met de breker

 

 

Onder Hoog Milieurisicoprofielpuin (HRMP) valt:

 • Puin afkomstig van niet-selectieve sloop , zonder verwerkingstoelating
 • Puin van containerbedrijven zonder KBS
 • Puin van containerparken
 • Afgezeefd puin uit verontreinigde grond
 • Puin uit afbraak na brand

 

 

Surf voor extra info naar: https://www.tracimat.be/