Storten van materialen

Grond en stenen

Grond en stenen is een mix van baksteen, natuursteen, beton, cement, metselwerk, dakpannen en zand.


Toegestaan:
 • Max 25% stenen; overige samenstelling bestaat uit bodem
 • Baksteen, natuursteen, beton, cement, metselwerk, dakpannen, tegels, zand

Niet toegestaan:
 • Asbesthoudende platen (eterniet), vrij asbest, isolatie materiaal, roofing
 • Niet inerte producten zoals hout, papier en karton, isolatie, rubber restafval, gipsplaten, gewapend beton, kalkafval
 • Keramische producten
 • Gevaarlijke en toxische stoffen
 • Asfalt, Ytong
 • Verdachte grond: risicogrond of grond opgenomen in het register van verontreinigde gronden
 • Vreemde voorwerpen die de recyclage en de verwerking kunnen verhinderen.

Metselwerkpuin HMRP (hoog milieurisicoprofiel)

>75% puin, waarvan er onvoldoende garanties zijn over de herkomst of de milieuhygiënische kwaliteit en waarvoor niet voldaan is aan de acceptatiecriteria om het als laagmilieurisico-profiel te aanvaarden er onvoldoende garanties zijn over de herkomst of de milieuhygiënische kwaliteit en waarvoor niet voldaan is aan de acceptatiecriteria om het als laagmilieurisico-profiel te aanvaarden.


Toegestaan:
 • Bakstenen, natuursteen, beton, cement, metselwerk, dakpannen, tegels
 • Puin afkomstig van niet-selectieve sloop
 • Puin van containerparken, particulieren
 • Puin van afgezeefde bodem die niet voldoet aan VLAREBO bijlage VI en VII
 • Puin van een calamiteit of brand
 • Puin van een sanering

Niet toegestaan:
 • Asbesthoudende platen (eterniet), vrij asbest, isolatiemateriaal, roofing
 • Niet inerte producten zoals hout, papier en karton, isolatie, rubber, restafval, gipsplaten, gewapend beton, kalkafval
 • Gevaarlijke en toxische stoffen
 • Keramiek en keramische tegels
 • Asfalt, gyproc en ytong
 • Meer dan 10% grond
 • Verdachte grond: risicogrond of grond opgenomen in het register van verontreinigde gronden, art. 9 Vlarebo
 • Vreemde voorwerpen die de recyclage en de verwerking kunnen verhinderen

Metselwerkpuin LMRP (laagmilieurisico)

>75% puin waarvan de herkomst en de milieu hygiënische kwaliteit gekend is (Tracimat).


Toegestaan:
 • Bakstenen, natuursteen, beton, cement, metselwerk, dakpannen, tegels
 • Puin van sorteerinrichtingen waarvan kan aangetoond worden dat het voldoet aan het kwaliteitsborgingsysteem
 • Puin afkomstig van selectief slopen, ontmantelen en renoveren van gebouwen aangeleverd met een verwerkingstoelating van een erkende sloopbeheerorganisatie
 • Puin afkomstig van infrastructuurwerken aangeleverd met een verwerkingstoelating van een erkende sloopbeheerorganisatie
 • Puin van productieafval (betonindustrie, baksteenindustrie,...) die technisch niet voldoen
 • Puin bekomen na afzeving van bodemmaterialen die voldoet aan de waarden voor het gebruik van bodemmaterialen als bouwkundig bodemgebruik of in vormvast product (VLAREBO-bijlage VI en VII)
 • Puin van niet-verontreinigde natuursteenbewerking zoals bv kasseistenen, arduinstenen, boordstenen, zerken e.d. Er is een overeenkomst tussen de eigenaar van het niet-verontreinigd natuursteen en de breker waarin de kwaliteit en een inschatting van de hoeveelheid van het materiaal wordt gespecifieerd. De referentie van de overeenkomst wordt vermeld op de aanleveringsbon en in het verwerkingsregister
 • Gewassen/gereinigd puin afkomstig van een vergunde inrichting voor de reiniging van afvalstoffen met kwaliteitsborgingsysteem met externe certificatie conform het VLAREMA.

Niet toegestaan:
 • Puin afkomstig van niet-selectieve sloop
 • Puin van containerparken, particulieren
 • Puin van afgezeefde bodem die niet voldoet aan VLAREBO bijlage VI en VII
 • Puin van een calamiteit of brand
 • Puin van een sanering
 • Asbesthoudende platen (eterniet), vrij asbest, isolatiemateriaal, roofing
 • Niet inerte producten zoals hout, papier en karton, isolatie, rubber, restafval, gipsplaten, gewapend beton, kalkafval
 • Gevaarlijke en toxische stoffen
 • Keramiek en keramische tegels
 • Asfalt, gyproc en ytong
 • Meer dan 10% grond
 • Verdachte grond: risicogrond of grond opgenomen in het register van verontreinigde gronden, art. 9 Vlarebo
 • Vreemde voorwerpen die de recyclage en de verwerking kunnen verhinderen

Zuiver teervrij asfalt


Niet toegestaan:
 • Asbesthoudende platen (eterniet), vrij asbest, isolatiemateriaal en roofing
 • Niet-inerte producten zoals hout, papier, karton, isolatie, rubber restafval, gipsplaten, kalkafval
 • Teerhoudend asfalt
 • Gyproc en ytong
 • Vreemde voorwerpen die de recyclage en verwerking kunnen verhinderen.

 

Indien de vracht meer dan 5% verontreiniging bevat bestaat de kans dat de verwerker de volledige vracht niet kan aanvaarden.

Zuiver teervrij asfalt met 20% grond

Zuivere (gewapende) ongewapende beton (< en >1m)

Dit is inert bouw- en sloopafval voornamelijk afkomstig van afbraakwerken.


Niet toegestaan:
 • Asbesthoudende platen (eterniet), vrij asbest, isolatiemateriaal, roofing
 • Niet-inerte producten zoals hout, papieren karton, isolatie, rubber restafval, gipsplaten, kalkafval
 • Gevaarlijke en toxische stoffen
 • Asfalt, Ytong
 • Grond
 • Vreemde voorwerpen die de recyclage en de verwerking kunnen verhinderen


Vraag een gratis offerte aan!