C-Top

Renika bezit het certificaat van C-top uitgereikt door Grondwijzer VZW.

 

Het certificaat bevestigt dat voldaan werd aan het kwaliteitsreglement in het kader van erkenning als tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem van de OVAM.

Surf voor extra info naar: https://www.grondwijzer.be/