Voor al uw vragen bel
+32 52/45.40.41

Afhalen van goederen

Artnr. Omschrijving
   
10 Wit zand EN VANAF HEDEN NIEUW OOK IN BIGBAGS VERKRIJGBAAR
70056 Puinzeefzand CERTIPRO Q53-SB250-ZZ-1
70055 Breekzand
70030 Scheldezand - groevezand
70037 Gewassen zand BECERT BENOR 16/801/696
70059 Rijnzand 0/5
72101 Zeezand
   
70032 Gebroken menggranulaat 0/40  Certipro Q53/SB250/MG/OF/I
70033 Gebroken beton 0/40 copro Type i CERTIPRO Q53-SB250-BG-SF-I 
70050 Gebroken beton 0/20 copro Type 2 CERTIPRO Q53-SB250-BG-SG-II
70044 Gebroken asfalt 0/20 copro Niet teerhoudend CERTIPRO Q53-EN13242-AG-2

 

 

Scheldezand

03/05/2012

 

Scheldezand is een commerciële benaming van zand dat gewonnen wordt op de Schelde. Dit zand is alom verkrijgbaar en is door de afwezigheid van een leemfractie technisch zeer goed verdichtbaar en wordt daardoor in bouwprojecten heel vaak gebruikt. Ook bij bodemsaneringen wordt dit dikwijls toegepast omwille van zijn geschikte bouwtechnische eigenschappen. Zeker als het gaat over kleine saneringen, ontgravingen tot 100 ton bijv, wordt Scheldezand vaak gebruikt voor de heraanvulling van de ontgraven zone omdat de verdichting zo goed is en het zand vlot aan te leveren is. Scheldezand is een natuurlijk product met een zeer laag gehalte aan organisch materiaal en klei.

 

Indien we echter de chemische kwaliteit van Scheldezand toetsen aan bijlage V van het VLAREBO wordt in sommige gevallen een te hoge waarde voor zink vastgesteld, ook al voldoet het zand aan de natuurlijke samenstelling. In zo'n gevallen kan Scheldezand toch gebruikt worden gezien dit zand een oppervlaktedelfstof is.

 

 

 

Bent U op zoek naar een product dat niet opgenomen staat in bovenstaande lijst?

Contacteer ons geheel vrijblijvend.